Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-27/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na VII-2. izredni seji, dne 12. 1. 2023 sprejel naslednje  sklepe:

  • nadzorni svet se je seznanil z možnostmi in pogoji državnih pomoči družbi UNIOR d.d. zaradi visokih cen energentov;
  • nadzorni svet je potrdil predstavljene pogoje za refinanciranje družbe UNIOR d.d. s sindiciranim dolgoročnim kreditom za obdobje sedmih let ter pooblastil upravo družbe, da s sindikatom bank sklene pogodbo o sindiciranem dolgoročnem kreditu za družbo UNIOR d.d. in UNITUR d.o.o.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 13.01.2023