Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-85/23

DARS d.d., Celje

Sklepi 24. izredne seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, v pripetem delu notarskega zapisnika objavlja sklepe 24. izredne seje skupščine družbe DARS, ki je bila 15. februarja 2023.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

Uprava družbe
Datum: 15.02.2023