Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-107/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d. d., obvešča zainteresirano javnost, da se je danes, 23. februarja 2023 v prenovljeni sestavi prvič sestal nadzorni svet Luke Koper. Člani so na prvi, ustanovni seji za predsednika izvolili Mirka Bandlja, za namestnika pa Tomaža Benčino. Na novo so oblikovali tudi vse tri komisije nadzornega sveta – revizijsko, kadrovsko in poslovno.

Informacija bo od 23.2.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 23.02.2023