Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-170/23

VIPA HOLDING, d.d.

Seja nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, in veljavne zakonodaje, predsednik uprave družbe VIPA HOLDING d.d., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina, objavlja
 

NOTRANJO INFORMACIJO O SEJI NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.

 

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING, d.d. je na svoji 29. korespondenčni seji, ki je bila zaključena dne 28.03.2023 ob 9.00 uri, v štiričlansko Revizijsko komisijo, za mandatno obdobje enega leta, ki se prične z dnem 28.03.2023, za predsednico revizijske komisije imenoval Natašo Češčut – zunanja neodvisna strokovnjakinja, Metko Gobec – članica revizijske komisije, Blaža Pračka – član revizijske komisije in Tomaža Juvana – zunanji neodvisni strokovnjak.

To obvestilo bo od 28. 03. 2023 dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno na spletni strani družbe www.vipa-holding.si.

Uprava družbe

Datum: 28.03.2023

Uprava družbe
Datum: 28.03.2023