Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-230/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 38. redne seje skupščine delničarjev delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja obvestilo o sprejetih sklepih 38. redne seje skupščine delničarjev družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki je potekala dne 14.04.2023 na sedežu družbe. Sklepi so vključeni v pripetem dokumentu.
 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 17.04.2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 17.04.2023