Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-293/23

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav organizira zbiranje pooblastil delničarjev za glasovanje na 48. skupščini delničarjev, ki bo 6. 6. 2023. Zavarovalnica že vrsto let spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic na skupščinah, tudi tako, da jih uveljavljajo brez osebne udeležbe in preko izbranega pooblaščenca v okviru organiziranega zbiranja pooblastil.

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo po pošti s strani zavarovalnice prejeli natisnjeno pooblastilo, na katerem lahko izberejo enega od pooblaščencev, ki bo glasoval v skladu z njihovimi navodili. Pooblaščenci za glasovanje so:

  • Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Peter Celar, upokojenec, član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnik delavcev,
  • Milan Tomaževič, upokojenec, nekdanji član uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

Delničarji naj vrnejo izpolnjeno pooblastilo, ki ga prejmejo po pošti, na naslov Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in sicer tako, da pooblastilo prispe na omenjeni sedež družbe najkasneje v petek, 2. 6. 2023.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 9. 5. 2023  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 09.05.2023
Pripeti dokumenti:  Dopis uprave