Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-338/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. se je na seji dne 18. 5. 2023 seznanil s sporazumom o predčasnem prenehanju mandata in delovnega razmerja, ki sta ga sklenila družba in predsednik uprave Boštjan Napast, ter na podlagi takšnega sporazuma sprejel sklep o predčasnem prenehanju mandata predsednika uprave z dnem 30. 6. 2023. Nadzorni svet se je odločil tudi o takojšnjem začetku postopka z javnim razpisom za imenovanje nove uprave. Od 1. 7. 2023 do zaključka kandidacijskega postopka bo vodenje uprave kot predsednica prevzela članica uprave Nevenka Kržan.

Predsednik nadzornega sveta Mirko Bandelj: »Nadzorni svet se predsedniku uprave Boštjanu Napastu zahvaljuje za zelo uspešno vodenje družbe, saj je Luka Koper v času njegovega mandata dosegla rekordne poslovne rezultate in se je zelo uspešno soočala z izzivi poslovanja v zahtevnem in hitro se spreminjajočem poslovnem okolju, ter mu želi veliko uspehov na nadaljnji poslovni poti.«

Predsednik uprave Boštjan Napast: »Zahvaljujem se vsem sodelavcem za korektno in predano delo. Odločitev za predčasno prenehanje mandata je bila tudi zaradi odličnih sodelavcev še posebno težka, na koncu pa je pretehtala želja po soočenju z novimi poslovnimi izzivi v drugačni panogi. Luko Koper zapuščam v dobri kondiciji in verjamem, da bo nadaljevala trende uspešnega poslovanja tudi v bodoče.«

Informacija bo od 18. 5. 2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 18.05.2023