Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-369/23

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 44. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 44. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 30. 5. 2023, na sedežu družbe, kot izhaja iz pripetega dokumenta.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 30.05.2023
Pripeti dokumenti:  Sklepi 44. skupščine SIJ d.d.