Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-428/23

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Poročilo o prejemkih za leto 2022

Družba Skupina Prva d.d., objavlja Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja.

Naveden dokument je bila obravnavan tudi na skupščini družbe izvedeni dne 20.06.2023, na kateri se je skupščina družbe seznanila s Poročilom o prejemkih za poslovno leto 2022.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 20.06.2023