Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-489/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 4-redni seji, dne 20. 7. 2023 soglasno sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta za mandatno obdobje od 20.07.2023 do 05.07.2027 imenoval g. Roberta Vugo;
  • Nadzorni svet je za namestnico predsednika nadzornega sveta za mandatno obdobje od 20.07.2023 do 05.07.2027 imenoval go. Katjo Potočar;
  • Nadzorni svet je oblikoval revizijsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednika imenoval g. Tomaža Subotiča za člane pa g. Marijana Penška in go. Sašo Koren;
  • Nadzorni svet je oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sveta in sicer je za predsednico imenoval go. Katjo Potočar, za člane pa g. Tomaža Subotiča, g. Roberta Vugo in g. Milana Potočnika;
  • Nadzorni svet se je seznanil s podatki o tekočem poslovanju v letu 2023. V prvih šestih mesecih letošnjega leta  je družba UNIOR d.d. dosegla 108,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,9 odstotka več kot v primerjalnem obdobju preteklega leta ter 2 odstotka več kot je bilo načrtovano;
  • Nadzorni svet je obravnaval in sprejel terminski plan sej Nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za leto 2023.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 21.07.2023