Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-508/23

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Obvestilo o prejeti sodbi Višjega sodišča

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d.d. objavlja popravek objave, ki se nanaša na datum sodbe Okrožnega sodišča.

Luka Koper, d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je družba prejela sodbo Višjega sodišča v Kopru (CPG 50/2023) z dne 6. 7. 2023, s katero je to zavrnilo pritožbe tožeče stranke in vseh tožencev zoper sodbo Okrožno sodišča v Kopru (I Pg 265/2021 z dne 28. 9. 2022). Višje sodišče je s tem potrdilo sodbo sodišča prve stopnje glede odškodninske odgovornosti nekdanjih članov nadzornega sveta v zadevi nakupa 10 % deleža logističnega holdinga Trade Trans Invest (TTI) v višini 16.387.100 EUR s pripadajočimi obrestmi. Sodba je pravnomočna.

Informacija bo od 1.8.2023 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 01.08.2023