Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-520/23

UNIOR d.d., Zreče

Neodvisnost zunanjega člana revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR Kovaška industrija d.d., Zreče, obvešča, da je prof. dr. Simon Čadež – neodvisni zunanji član revizijske komisije nadzornega sveta družbe UNIOR d.d., imenovan na 3. izredni seji nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. dne 7. 8. 2023, podpisal izjavo, s katero se je opredelil do izpolnjevanja kriterijev neodvisnosti (po referenčnem Kodeksu upravljanja javnih delniških družb).

Izjava je v pripetem dokumentu.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 08.08.2023
Pripeti dokumenti:  Simon Čadež