Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-532/23

DARS d.d., Celje

Sklepi 25. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, v pripetem delu notarskega zapisnika objavlja sklepe 25. seje skupščine družbe DARS, ki je bila 21. 8. 2023.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

Uprava družbe
Datum: 22.08.2023