Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
NIH-18/23

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA D.D., Ljubljana objavlja obvestili o spremembi pomembnega deleža, ki ju je družba prejela dne 22.08.2023. Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 23.08.2023