Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-574/23

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Imenovanje članice uprave – delavske direktorice Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 16. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 11. septembra 2023, skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d.d., za članico uprave – delavsko direktorico imenoval dosedanjo članico uprave – delavsko direktorico, Špelo Fortin. Špela Fortin bo drugi štiriletni mandat nastopila 14. septembra 2023, to je po izteku mandata, ki ga je nastopila 14. septembra 2019.

Špela Fortin je v družbi zaposlena od leta 2006, do imenovanja za članico uprave – delavsko direktorico pa je vseskozi delala na področju prodaje. Od aprila 2019 je bila odgovorna za prodajo v južni in vzhodni regiji, pred tem je vodila največji Telekomov center, in sicer Telekomov center Citypark v Ljubljani. Bila je članica sveta delavcev, kot predstavnica delavcev pa je povezovalni člen med vodstvom in zaposlenimi v Telekomu Slovenije, d.d. Ob tem je odgovorna tudi za trajnostno poslovanje in odvisno družbo TSinpo, d.o.o., ki je storitveno in invalidsko podjetje.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

 

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 11.09.2023