Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-580/23

UNIOR d.d., Zreče

Začetek prodaje družb UNITUR d.o.o., UNIOR Components d.o.o. in deleža v družbi Štore Steel d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba UNIOR d.d. je maja 2023 pričela z izbiro finančnih svetovalcev za prodajo odvisnih družb UNITUR d.o.o. iz Zreč, UNIOR Components d.o.o. iz Kragujevca v Srbiji in deleža v družbi Štore Steel d.o.o. iz Štor.

Za finančnega svetovalca pri prodaji družb UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o. je bila izbrana mednarodna svetovalna družba KPMG poslovno svetovanje d.o.o. Za prodajo deleža v družbi Štore Steel d.o.o. pa je bila za finančnega svetovalca izbrana NLB d.d.

Prodajna postopka za družbi UNITUR d.o.o. in UNIOR Components d.o.o. že potekata in se bosta predvidoma zaključila v drugi polovici leta 2024.

Pri prodajnem postopku deleža v družbi Štore Steel d.o.o. potekajo aktivnosti za oblikovanje širšega konzorcija prodajalcev. Časovnica prodajnega postopka deleža v družbi Štore Steel d.o.o. bo pripravljena po oblikovanju konzorcija.

Z doseženo pričakovano kupnino želi Skupina UNIOR zmanjšati zadolženost in povečati sposobnost financiranja razvojnih projektov in poslovnih priložnosti.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 14.09.2023