Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-593/23

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje

V skladu s sklepom o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS št. 99/2007) obveščamo, da bodo dne 21.09.2023 na spletni strani družbe objavljeni podatki, ki jih zahtevata četrti in peti člen sklepa.

Uprava
Datum: 21.09.2023
Pripeti dokumenti:  Poročilo