Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-272/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

DATALAB Tehnologije d.d. – predlog izplačila dividend

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d., povzema osnovne podatke o predvidenem izplačilu dividend in določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende. Borza opozarja, da se lahko navedeni podatki na podlagi vloženih nasprotnih predlogov delničarjev ali drugače izglasovanega sklepa skupščine delničarjev, spremenijo.

 

Oznaka delnic:

DATG

Datum skupščine družbe:

Torek, 19. 12. 2023, ob 10.00 uri

Višina predlagane dividende:

0,581495 EUR

Predlagani datum izplačila dividend:

Petek, 29. 12. 2023

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:


Četrtek, 28. 12. 2023

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Sreda, 27. 12. 2023

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.11.2023