Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-669/23

INTEREUROPA, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d. d. za obdobje januar-september 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba objavlja  Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za obdobje januar-september 2023.

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d. d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj 10 (deset) let od datuma objave.

Uprava družbe
Datum: 23.11.2023