Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-716/23

NLB, d. d., Ljubljana

NLB d.d., Ljubljana objavlja novo SREP zahtevo

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB Skupina je 1. decembra 2023 na podlagi odločitve Evropske centralne banke (ECB) prejela novo SREP zahtevo. Na podlagi odločitve ECB se za NLB znižuje zahteva iz drugega stebra (P2R) iz 2,40 % na 2,12 %, pri čemer smernica iz drugega stebra (P2G) ostaja nespremenjena v višini 1 %. Nova odločitev velja od 1. januarja 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 1. decembra 2023 dalje na voljo na uradni spletni strani Izdajatelja (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 01.12.2023