Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-714/23

AP KAPITAL 4 d.o.o.

Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2022

Izdajatelj AP KAPITAL 4 d.o.o. objavlja Letno poročilo izdajatelja za poslovno leto 2022.

Letno poročilo za poslovno leto 2022 se nahaja v priponki.

Ta objava letnega poročila za poslovno leto 2023 ne izpolnjuje zahtev glede objave letnega poročila v ESEF obliki, kot jo določa Uredba o ESEF obliki.

Poslovodstvo družbe
Datum: 01.12.2023