Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-719/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 30.11.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 80 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0045% vseh delnic in 0,0045% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.277.715 lotov delnic EQNX kar predstavlja 71,2268% vseh delnic in 71,4337% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

Datum: 04.12.2023