Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-720/23

PETROL d.d., Ljubljana

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti ter Predlog za začasno zadržanje izvrševanja novele Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 4. december 2023 – Družba Petrol d.d., Ljubljana, je danes vložila "POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/2023), Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 66/2023, 120/2023) in Uredbe o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 120/2023)" ter "PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE IZVRŠEVANJA (s predlogom za absolutno prednostno obravnavo)".

Pobudo je družba Petrol d.d., Ljubljana, pripravila v luči nedavnih odločitev Vlade Republike Slovenije o znižanju reguliranih marž za naftne derivate s 5. decembrom 2023, kar je opredeljeno v Uredbi o spremembi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 120/2023). Menimo, da so sprejeti ukrepi nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom Zakona o kontroli cen.

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 30. novembra 2023, na dopisni seji sprejela spremembo Uredbe, ki ureja oblikovanje cen določenih naftnih derivatov. Ta sprememba predvideva novo, znižano višino maksimalno dovoljene marže za določene naftne derivate, kar ima neposreden negativni vpliv na poslovanje družbe in skupine Petrol. Po novi uredbi je najvišja dovoljena marža za neosvinčeni motorni bencin določena na 0,0694 EUR na liter. To je 0,03 EUR na liter oziroma 30 % manj kot pred spremembo Uredbe, ko je znašala 0,0994 EUR na liter. Marža za dizel je zmanjšana na 0,0683 EUR na liter, kar je 0,03 EUR na liter oziroma 31 % manj kot pred spremembo Uredbe, ko je znašala 0,0983 EUR na liter.

Poudarjamo, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa Ustavnega sodišča. Regulirana marža je že od 17. avgusta leta 2022 nespremenjena in bistveno povečani stroški poslovanja v letu 2023 otežujejo pogoje poslovanja naftnih trgovcev. Marža naftnih trgovcev prav tako predstavlja majhen delež v strukturi končne maloprodajne cene. Poleg tega že trenutno veljavne marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo v Republiki Sloveniji po podatkih Evropske komisije dosegajo le 45,1 % oziroma 39,5 % povprečja Evropske unije.

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 120/2023) znižala trošarino za 0,03 EUR na liter, in sicer z 0,49051 EUR na liter na 0,46051 EUR na liter za motorne bencine (- 6 %).  Prav tako je za 0,03 EUR na liter znižala trošarino pri dizlu, in sicer z 0,42267 EUR na liter na 0,39267 EUR na liter (- 7 %).

Te spremembe vodijo do nesorazmernega pritiska na naše poslovanje, saj moramo trgovci z naftnimi derivati iz omenjenih marž pokriti višje stroške poslovanja, vključno s stroški transporta, delovanja bencinskih servisov, zaposlenih, podpornih služb, marketinga in amortizacije. Posledično takšna regulacija vpliva na znižanje razpoložljivih sredstev za investicije v zeleno tranzicijo, tj. odmik od tehnologij fosilnih goriv proti gorivom in energentom z nižjim ogljičnim odtisom (kar sicer predstavlja enega od temeljnih ciljev energetskega sektorja kot celote).

S temi argumenti se med drugim obračamo na Ustavno sodišče Republike Slovenije, saj želimo zagotoviti, da se bo naše poslovanje lahko nadaljevalo na konkurenčen in učinkovit način, v skladu z ustavnimi in zakonskimi normami.

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti je podana z namenom zaščite interesov vseh deležnikov družbe. Z njo želimo doseči, da bo lahko družba Petrol d.d., Ljubljana, nadaljevala z učinkovitim in konkurenčnim poslovanjem na trgu.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Datum: 04.12.2023