Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-723/23

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Obvestilo o sprejetih sklepih nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe SKUPINA PRVA d.d. je na svoji 65. redni seji, ki je potekala dne 5. 12. 2023 med drugim:

  • potrdil zapisnik prejšnje seje nadzornega sveta,
  • se seznanil s poročilom revizijske komisije in potrdil sprejete sklepe revizijske komisije,
  • se seznanil s finančnim poročilom družbe SKUPINA PRVA d.d. in njenih hčerinskih družb za obdobje 1 – 9 2023,
  • sprejel poslovni in finančni plan hčerinskih družb za obdobje 2024-2026,
  • sprejel poslovni in finančni plan družbe SKUPINA PRVA d.d. in konsolidiran poslovni in finančni plan SKUPINE PRVA za obdobje 2024-2026,
  • določil termin naslednje seje nadzornega sveta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh Skupine Prva (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 05.12.2023