Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-724/23

UNIOR d.d., Zreče

Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

 

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na 7. redni seji, dne 5. 12. 2023 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • nadzorni svet je obravnaval in potrdil naslednje predloge kadrovske komisije:
    • predlog pogojev za imenovanje predsednika uprave družbe UNIOR d.d.,
    • predlog kompetenčnega modela za člane uprave družbe UNIOR d.d.,
    • postopek za izbor predsednika uprave družbe UNIOR d.d.;
  • nadzorni svet se je seznanil z vsebino pogodbe o skupnem nastopu – konzorciju pri prodaji poslovnih deležev v družbi Štore Steel d.o.o. Glede soglasja upravi družbe k podpisu navedene pogodbe, bo nadzorni svet odločal na korespondenčni seji nadzornega sveta.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 06.12.2023