Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
TOS-61/23

KRKA, d. d., Novo mesto

Terminski načrt programa odkupa lastnih delnic v prvem polletju 2024

V skladu s 26. členom Pravil Ljubljanske borze, 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 2. Člena Delegirane Uredbe (EU) št. 2016/1052 ter 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Krka, d. d., Novo mesto (v nadaljevanju Krka) objavlja terminski načrt programa odkupa lastnih delnic (v nadaljevanju: program odkupa) v prvem polletju 2024.

Krka je preko sistema elektronskih objav SEOnet, 20. 7. 2023 javno objavila začetek programa odkupa.

V prilogi objavljamo terminski načrt programa odkupa v prvem polletju 2024.

O pridobitvi lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 6. 12. 2023 dalje, in sicer najmanj 5 let.

 

 

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 06.12.2023