Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-725/23

DARS d.d., Celje

Sklepi 26. izredne seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, v pripetem delu notarskega zapisnika objavlja sklepe 26. izredne seje skupščine družbe DARS, ki je bila 6. 12. 2023.

Informacija bo objavljena tudi na spletnih straneh družbe DARS (www.dars.si).

Uprava družbe
Datum: 07.12.2023