Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-290/23

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

ErgoPharma d.o.o. – uvrstitev komercialnih zapisov z oznako ERK01

Izdajatelj:

ErgoPharma d.o.o.

Naslov:

Trnovlje pri Celju, Gaji 1, 3000 Celje

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI

Oznaka:

ERK01

Ime VP:

ERGOPHARMA, KOMERCIALNI ZAPIS 26/11/2024

ISIN koda:

SI0032503565

CFI koda:

DYZUXR

FISN:

ERP/DISC CP 20241126 UNSEC

LEI:

 

485100ECMXNLP2NCT575

Število:

300

Nominalna vrednost (v EUR):

3.000.000,00 EUR

Datum prve izdaje v KDD:

29. 11. 2023

Datum uvrstitve na trg SI ENTER:

12. 12. 2023

Datum začetka trgovanja:  

12. 12. 2023

Zadnji trgovalni dan:

21. 11. 2024

Umik iz trgovanja:

22. 11. 2024

Datum zapadlosti:

26. 11. 2024

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot:

Apoen po 10.000,00 EUR

Tečaj:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti

Prvi referenčni tečaj:

92,59%

Način trgovanja:

Avkcijsko

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 08.12.2023