Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-728/23

PETROL d.d., Ljubljana

Odziv na regulacijo marž in odstop člana uprave Matije Bitenca

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Petrol d. d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 8. december 2023 – Na današnji 44. izredni seji se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana seznanil z negativnim vplivom nedavne odločitve Vlade Republike Slovenije o znižanju reguliranih marž za naftne derivate, ki je začela veljati 5. decembra 2023. V luči te spremembe je upravo družbe pozval, naj izvede vse, kar je v njeni moči, da bo zaščitila interese družbe in njenih deležnikov ter omejila finančno škodo, ki izhaja iz sprejetih regulativnih sprememb.

Nadzorni svet je na današnji seji tudi sprejel odstopno izjavo Matije Bitenca, člana uprave družbe. Matija Bitenc, ki je to funkcijo nastopil marca 2020, je bil v upravi odgovoren za finance, računovodstvo, zakladništvo, poslovno inteligenco, kontroling, upravljanje tveganj in zaledno pisarno. Funkcija člana uprave mu preneha danes, v družbi pa, z namenom primopredaje poslov, ostaja do vključno 4. januarja 2024.

Matija Bitenc je do sedaj združeval funkciji člana uprave Petrol d.d., Ljubljana, in glavnega direktorja v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana, vendar se je zaradi obsežnosti in kompleksnosti obeh vlog odločil, da se bo v prihodnje osredotočil izključno na vodenje Geoplina. Predsednik nadzornega sveta, Janez Žlak, se je Matiji Bitencu zahvalil za strokovnost in zavzetost pri vodenju družbe in skupine Petrol v izjemno zahtevnem obdobju in izrazil zadovoljstvo, ker še naprej ostaja pomemben člen skupine.

dr. Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger
predsednik uprave
Datum: 08.12.2023