Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-766/23

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Izplačilo vmesne dividende za leto 2023 družbe SALUS, Ljubljana, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 3. odstavka 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in druge področne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja obvestilo o izplačilu vmesne dividende za leto 2023 družbe SALUS, Ljubljana, d.d. 

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe www.salus.si od 22.12.2023 dalje do izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 22.12.2023