Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-63/24

REPUBLIKA SLOVENIJA

Začetek ponudbe obveznic za državljane in objava ponudbenega dokumenta obveznic RS94 ter obvestila o možnosti vpisa obveznic RS94

Z današnjim dnem, 1. februarja 2024, Republika Slovenija pričenja s ponudbo obveznic z oznako RS94, ki je namenjena vsem polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Ponudba obveznic bo trajala do vključno 16. februarja, do 12 ure. Ročnost obveznic je 3 leta, predvideni obseg izdaje bo znašal 250 milijonov evrov, obrestna mera znaša 3,4% letno.

Obveznice so dostopne na 249 vpisnih mestih po vsej državi (37 poslovalnic NLB, 45 poslovalnic NKBM, 109 poslovalnic Pošte, osem poslovalnic BKS, 46 poslovalnic SKB, 4 poslovalnice Ilirike), in sicer prek petih distributerjev, ki sodelujejo z Ministrstvom za finance. Distributerji so NLB, NKBM, BKS, SKB in Ilirika.

Minimalni znesek vpisa znaša 1.000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1.000 evrov.

Informacije kako oddati naročilo so objavljene na spletnih straneh distributerjev:

https://www.nlb.si/obveznice-rs

https://www.nkbm.si/obveznica-rs

https://www.bksbank.si/obveznice

https://www.ilirika.si/sl-si/obveznice-za-drzavljane-rs

https://www.skb.si/sl/obveznice-za-drzavljane

 

Ponudbeni dokument in Obvestilo o možnosti vpisa obveznic se nahajata v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 01.02.2024