Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-128/24

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Rezultati poslovanja za leto 2023

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja nerevidirane konsolidirane rezultate poslovanja za leto 2023.

Po konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v letu 2023 ustvarila eno milijardo evrov prihodkov od prodaje, kar je 23,1 odstotka manj kot leto prej. Skupina je dosegla 73,3 milijona evrov prilagojenega EBITDA, 7,3-odstotno prilagojeno EBITDA maržo in 18,8 milijona evrov izgube. Neto finančni dolg Skupine SIJ je v letu 2023 ostal na enaki ravni kot v predhodnem letu. Kazalnik NDF/prilagojeni EBITDA znaša 3,2.

Kljub izzivom, ki jih je prineslo poslovno okolje, je skupina zasledovala svoje strateške cilje in uspela ohraniti vodilne tržne položaje na nišnih jeklarskih trgih ter narediti nove korake v smeri trajnostnega razvoja, več pojasnil pa se nahaja v pripetem sporočilu za javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 12.03.2024
Pripeti dokumenti:  Sporočilo za javnost