Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-140/24

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklenitev aneksa k Pogodbi o kupoprodaji poslovnih deležev v družbi MEDORION d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), 17. člena Uredbe (EU) o zlorabi trga ter veljavnih področnih predpisov, družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednjo informacijo:

Kot že objavljeno, sta dne 16.06.2023 družba Salus kot kupec, ter g. Rastislav Baričevac, edini družbenik družbe Medorion d.o.o., Ulica Janka Draškovića 5, 10430 Samobor, Republika Hrvaška ("Družba Medorion"), kot prodajalec, sklenila Pogodbo o kupoprodaji poslovnih deležev v Družbi Medorion ("Pogodba"). Izpolnitev Pogodbe oz. zaključek transakcije (closing) po Pogodbi je nastopil dne 17.07.2023; s tem je družba Salus ob zaključku v prvem koraku pridobila 49% poslovnih deležev v Družbi Medorion in na podlagi pridruženih mehanizmov nadzor nad Družbo.

Pogodba v odvisnosti od določenih opredeljenih uspehov poslovanja Družbe Medorion predvideva dodatna izplačila ob izpolnitvi nekaterih pogojev, ki pa niso v celoti izpolnjeni. S tem namenom sta dne 14.03.2024 kupec in prodajalec sklenila aneks k Pogodbi ("Aneks"), ki predvideva prilagojeno plačilo kupca v višini 564.772,50 EUR, z možnostjo nadaljnjih izplačil do skupne maksimalne višine 900.000,00 EUR, v primeru izpolnitve preostalih pogojev, določenih v Pogodbi in Aneksu.

Družba Medorion je namreč uspešno sklenila zastopniško razmerje z družbo EUSA Pharma, in sicer za 8 trgov: Hrvaško, Slovenijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Albanijo, Kosovo in Bolgarijo. EUSA Pharma (UK) Limited je globalno farmacevtsko inovativno podjetje v okviru Recordati Group, katerega ključna terapevtska področja delovanja družbe so onkologija in onkološka podporna terapija.

Portfelj družbe EUSA tako Skupini Salus predstavlja okrepitev na področju onkologije ter vstop na področje hematologije.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Salus od 14.03.2024 dalje, vsaj za obdobje 5 let.

Uprava
Datum: 14.03.2024