Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-145/24

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 19. člena Uredbe o zlorabi trga (596/2014 - Uredba MAR), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/522 in Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523 družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja naslednje obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb, ki ga je družba prejela dne 15.03.2024:

Dne 15.03.2024 je družba JH investicije d.o.o., ki je tesno povezana s članoma uprave družbe SALUS, Ljubljana, d.d., na Ljubljanski borzi opravila nakup 53 delnic SALR, družbe SALUS, Ljubljana, d.d., in sicer 33 delnic po ceni 2.000 eur/delnico in 20 delnic po ceni 2.020 eur/delnico.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 18.03.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 18.03.2024