Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-153/24

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 2. izdajo obveznice RS93

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan, vodja Sektorja za izvrševanje transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 21.03.2024