Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-126/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Motnje na spletnih straneh borze

Obveščamo vas, da prihaja na spletnih straneh LJSE do občasnih motenj zaradi tehničnih težav.

Preiskujemo vzrok težave.

Nadaljnje informacije sledijo.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.04.2024