Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-253/24

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Letno poročilo 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja Revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2023 (»Letno in trajnostno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2023«), ki ga je nadzorni svet obravnaval in sprejel na seji dne 25. 4. 2024.

Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj deset let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 26.04.2024
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2023