Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-266/24

INTEREUROPA, d.d., Koper

Najava o organiziranem zbiranju pooblastil s strani Društva Mali delničarji Slovenije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Kodeksa javnih delniških družb in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba Intereuropa d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je dne 8. 5. 2024 prejela najavo Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana o organiziranem zbiranju pooblastil za 42. skupščino družbe Intereuropa d.d., ki bo 16.5.2024.

 

Prejeta najava o organiziranem zbiranju pooblastil ter vzorec pooblastila sta prilogi te objave. V prilogah so navedeni pooblaščenci, kontaktni podatki, rok za oddajo in obrazec pooblastila.

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Uprava družbe Intereuropa d.d.
Datum: 09.05.2024