Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-269/24

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

SIJ d.d. preučuje možnosti za izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), obvešča javnost, da v skladu s politiko razpršitve virov financiranja preučuje možnosti za novo izdajo komercialnih zapisov, pri čemer bo odločitev družbe o dejanski izdaji komercialnih zapisov, natančni višini obrestne mere in skupni nominalni vrednosti izdaje sprejeta upoštevajoč tržne pogoje in interes vlagateljev.

Namen izdaje komercialnih zapisov je financiranje obratnega kapitala.

Družba SIJ d.d. bo pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), ki mu bo, odvisno od interesa vlagateljev, sledila ponudba komercialnih zapisov. Vplačila komercialnih zapisov, ki bodo sledila načrtovani ponudbi, so predvidena v prvi polovici junija 2024.

Skupina SIJ je v prvem četrtletju leta 2024 ustvarila 286,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 33 odstotkov več v primerjavi z zadnjim četrtletjem lanskega leta, in odpremila 93,4 tisoč ton gotovih izdelkov oziroma 48 odstotkov več v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2023. Ob tem je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 18,3 milijona evrov, EBITDA marža pa 6,4 odstotka. Za naložbe je Skupina SIJ v prvem četrtletju letos namenila 20,3 milijona evrov.

Za ugotovitev interesa vlagateljev in izvedbo investicijskih storitev v zvezi z aktivnostmi nove izdaje in prodaje komercialnih zapisov je družba SIJ d.d. pooblastila Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 10.05.2024