Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-270/24

Equinox d.d.

Sklic 6. seje skupščine delniške družbe Equinox Nepremičnine d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, objavlja sklic

6. seje skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.,

ki bo v sredo, dne 12.6.2024 ob 17.00 uri

v prostorih Tehnoleva na naslovu Vošnjakova 5, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, gradivo k sklicu skupščine, izčrpne informacije za delničarje, poročilo upravnega odbora in pooblastilo se nahajajo v pripetih datotekah. Letno poročilo družbe za leto 2023 je bilo že objavljeno na spletnih straneh Seonet-a dne 16.2.2024 in je dosegljivo na naslednji povezavi: LJUBLJANSKA BORZA - SEOnet (ljse.si)

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.equinox.si/vlagatelji/

Predsednik upravnega odbora:
Peter Krivc