Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-272/24

Equinox d.d.

Predlagana dividenda za delničarje Equinoxa 18,6% višja od lanske

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 17 Uredbe (EU) št. 596/2014 družba Equinox, d. d., obvešča zainteresirano javnost o predlagani uporabi bilančnega dobička za leto 2023. 

Obvestilo je v prilogi. 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.equinox.si) od 10. 05.2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Datum: 10.05.2024