Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-277/24

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav že vrsto let spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic na skupščinah delničarjev zavarovalnice, tudi tako, da jih lahko uveljavljajo brez osebne udeležbe in glasujejo preko izbranega pooblaščenca v okviru organiziranega zbiranja pooblastil. Zavarovalnica bo tudi letos delničarjem po pošti poslala individualizirano pooblastilo, na katerem lahko izberejo enega od pooblaščencev. Ta bo v skladu z navodili delničarja glasoval v njegovem imenu na redni 49. skupščini delničarjev zavarovalnice, ki bo potekala 4. 6. 2024.

Pooblaščenci za glasovanje na letošnji skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so:

  • Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav,
  • Milan Tomaževič, upokojenec, nekdanji član uprave in nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

Delničarji naj vrnejo izpolnjeno pooblastilo na sedež zavarovalnice tako, da tja prispe najkasneje v petek, 31. 5. 2024.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 14. 5. 2024  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 14.05.2024
Pripeti dokumenti:  Pismo uprave