Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-311/24

INTEREUROPA, d.d., Koper

Obvestilo javnosti o sprejetih sklepih 42. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTFI uprava družbe objavlja sklepe, sprejete na 42. skupščini delničarjev družbe INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, ki je bila v četrtek, 16. maja 2024, ob 11:00 uri v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d. d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje.

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine je v pripetem dokumentu.

Javna objava bo dostopna na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa d. d. na naslovu www.intereuropa.si najmanj pet let po datumu objave.

Uprava družbe
Datum: 17.05.2024