Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-325/24

NLB, d. d., Ljubljana

Objava načrtovane izdaje senior preferred obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB d.d.) obvešča javnost, da je podelila mandat BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE in UniCredit Bank GmbH, da skupaj z NLB d.d. kot skupni organizatorji (Joint Lead Managers) organizirajo serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo senior preferred obveznic v znesku 500 milijonov evrov z dospelostjo čez 6 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni. Obveznice bodo namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) in bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 21. 5. 2024 dalje na voljo na uradni spletni strani NLB d.d. (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 21.05.2024