Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-328/24

UNIOR d.d., Zreče

Objava nadzorovane informacije: Prejetje sklepa Ustavnega sodišča

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZFTI) in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Družba UNIOR d.d. sporoča, da je dne 21. 5. 2024 prejela sklep Ustavnega sodišča v zadevi Up-418/21-11 (zadeva Rhydcon) s katerim je Ustavno sodišče odločilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 11/2020 z dne 15. 2. 2021 ne sprejme v obravnavo.

 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe
Datum: 22.05.2024