Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-329/24

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklic na dokument: Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb - POPRAVEK OBJAVE

V zvezi z objavo z dne 21.05.2024 (Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb) družba SALUS, Ljubljana, d.d. objavlja popravek. Pri obveščanju o količini nakupa delnic SALR s strani družbe JH investicije d.o.o. na dan 21.05.2024 je prišlo do napake, in sicer je družba JH investicije d.o.o. opravila nakup 24 (in ne 26) delnic po ceni 2.000,00 EUR. 

Pravilni podatki o skupnem nakupu delnic SALR s strani družbe JH investicije d.o.o. obsegajo:

1.) 10 delnic po ceni 2020,00 EUR na delnico z dne 16.05.2024,

2.) 24 delnic po ceni 2000,00 EUR na delnico z dne 21.05.2024.

Skupni obseg nakupa znaša 68.200,00 EUR za 34 delnic, katerih povprečna cena znaša 2005,88 EUR na delnico SALR.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 22.05.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 22.05.2024