Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-331/24

NLB, d. d., Ljubljana

Izdaja senior preferred obveznic

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) je dne 21. 5. 2024 objavila informacijo o načrtovani izdaji obveznic, namenjenih izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) (v nadaljevanju: obveznice). Družba se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati obveznice v skupnem nominalnem znesku 500 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 29. 5. 2024, v izplačilo pa bodo dospele dne 29. 5. 2030, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 29. 5. 2029. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 4,5 % letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 99,759 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo XS2825558328. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 22. 5. 2024 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 22.05.2024