Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-336/24

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Nama d.d.

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana, objavlja sporočilo:

Danes, dne 24.5.2024, je bila v časniku Delo objavljena prevzemna ponudba družbe KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 GmbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija za odkup delnic družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana. Prevzemna ponudba in prospekt sta bila s strani NLB d.d. posredovana tudi družbi in se nahajata v priponki.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Nama d.d. (www.nama.si) od 24.5.2024 dalje, najmanj za obdobje petih let.

 

Uprava družbe

Datum: 24.05.2024