Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-195/24

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS66

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg - Segment obveznic

Oznaka:

RS66

ISIN:

SI0002102984

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe število obveznic:

1.405.876

Število izbrisanih obveznic:

14.420

Novo število obveznic:

1.391.456

Datum spremembe na borznem trgu:

29. 5. 2024

Pojasnilo:

Delni odkup obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 28.05.2024