Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-346/24

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Imenovanje direktorja družbe Soline, d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je 24. 5. 2024 podal soglasje k imenovanju Aleksandra Valentina za direktorja družbe Soline Pridelava soli, d.o.o., in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči s            1. 7. 2024.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 28.05.2024